Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 3314
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3773
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya
Language català
Date promulgat 1481
City, library, collection, & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, B-1620-8o (2)
Title(s) in volume Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalvnya, y Comtats de Rossello, y Cerdanya, Portada
Imprint Barcelona: Llorens Déu, Jeroni Margarit para Barcelona: Diputació, 1620
Location in witness ff. 1-28 prel. + 1-60v
Title(s) in witness Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalvnya, y Comtats de Rossello, y Cerdanya, Portada
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1 prel.] CAPITOLS DELS DRETS Y ALTRES COSES DEL GENERAL DEL PRINCIPAT DE CATHALVNYA, Y COMTATS DE ROSSELLO, Y CERdanya fets en Corts generals del Any M.CCCC.LXXXI. fins en lo Any M.D.LXIIII, inclusiue, y dels drets que per practica, y altrament se paguen. EN LO TRIENNI DE M.D.LXXV. PER MANAMENT dels molts Illustres Senyors Deputats (…) NOVAMENT MANATS IMPRIMIR PER LOS MOLT ILLVSTRES y Reuerendissim Senyors Don Luys de Tena Bisbe de Tortosa … EN BARCELONA. Estampats per manament dels Senyors Deputats, En casa de Llorens Deu y Hieronym Margarit, Any M.DC.XX.
tit.: [ 2 prel.] REPERTORI DEL PRESENT LIBRE
índex: [ 2ra prel.] A. A2Ccusador ha de auer lo quart del frau … [ 28rb prel.] … X2Amellots ques vendran per tallar pagan .3. s. è si mercantiuolment, del dret, dret. cap. 72. cor. 1481. num. i. fol. 37.
rubr.: [ 28v prel.] LOS CAPITOLS DEL PRESENT VOLUM SON DE les Corts M.CCCC.LXXXXI. … Y LA TARIFA FETA PER DELIBERATIO DE DEPVTATS, lany M.D. LXXIIII. Corregida lany M. D. LXXVI.
rubr.: [ 1] CAPITOLS DELS DRETS … Estampats per manament dels Senyors Deputats, En casa de Llorens Deu y Hieronym Margarit, Any M. DC.XX.
rubr.: [ 2] CAPITOLS DELS DRETS del General del Principat de Cathalunya, y Comtats de Rossello y Cerdanya: fets per la Cort General, celebrada per la bona memoria del Catholich Rey Don Ferrando Segon, en lo Capitol de la Seu de Barcelona a viij. de Octubre, any de la Natiuitat del Senyor M.cccc.lxxxj. DRETS DE ENTRADES, y exides. TOTES ROBES Y MERCADEries. Capitol. i.
text: P7Rimeramnet que totes robes è mercaderies qui entren, o isquen en, o del Principat de Cathalunya … [ 60v] … Altres coses son particularment ordenades cerca la exactio dels dits drets per algunes taules, o collectas: e les quals se deu obseruar, tot lo que per elles es ordenat, no obstant que aci no sia scrit
Record Status Created 1999-06-18
Updated 2012-01-28