Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3308
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Àngel Aguiló
Title Repertori dels noms propis i geografichs citats en la Cronica de Jaume I. Fet ab referencia a l'edició publicada en la Biblioteca Catalana per Angel Aguiló del Cos d'Arxivers, Bibliotecaris, etc.
Place / Publisher Barcelona: L'Avenç
Date / Location 1905: pp. 71
Held by Barcelona: Biblioteca de treball VB
Source of Data for Works texid 1605 Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274
Record Status Created 1996-12-09
Updated 2011-03-08