Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3306
Authors Denís Guiot
Titles Reys magniffichs, trop me par causa folla
Incipit & Explicits text: Reys magniffichs, trop me par causa folla … que·b sos scrits tot fin saber penetra
Date / Place escrit 1453 d.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abcdefghi
References (most recent first) Guiot et al. (2008), “Reys magniffichs, trop me par causa folla [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 3 , n. 141
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 214 , n. 81.1 (264:2)
Riquer (1961), “Poesía catalana en elogio de Alfonso el Magnánimo”, Saggi e ricerche in memoria di Ettore Li Gotti 7-9 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 7086
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 140v-141
Title(s) Denís Guiot, Reys magniffichs, trop me par causa folla, escrit 1453 d.
Incipit & Explicits rubr.: [ 140v] Obra figuratiua ab rims estrams en lahor del Rey feta per dionis guiot notari de Valencia
text: R4Eys magniffichs / trop me par causa folla … [ 141] … Queb sos scrits / tot fin seber penetra | Dionjs guiot
Poetic Stanza 7 x 9, 2 x 5
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endressa al senyor Rey”
ID no. of Witness 2 cnum 5878
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. cxxiiij-cxxv
Title(s) Denís Guiot, Reys magniffichs, trop me par causa folla, escrit 1453 d.
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxiiij] Obra figuratiua ab rims estrams en lahor del Rey feta per en dionis guiot notarj de valencia
text: R6Eys magniffichs / trop me par causa folla … [ cxxv] … Queb sos scrits / tot fin saber penetra | Dionjs gujot
Poetic Stanza 7 x 9, 2 x 5
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada”, “Endreça al senyor Rey”
Record Status Created 1997-08-23
Updated 2012-01-28