Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3301
Authors Francí Guerau
Titles Sí co·l malalt que la febre·l combat
Incipit & Explicits text: Sí co·l malalt que la febre·l combat … hajau mercè de mi, qui·us am sens mida
Date / Place escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbaacca
References (most recent first) Guerau et al. (2008), “Si co·l malalt quant la febre·l combat [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 86
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 129 , n. 79.5 (164:24)
Riquer (1973), “Francí Guerau, poeta catalán del siglo XV”, Mélanges de langue et de littérature médiévales offerts à Pierre le Gentil 740-742 , n. ii (ed. ref.)
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 179-80 (ed. parcial)
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 5823
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. cv-cj
Title(s) Francí Guerau, Sí co·l malalt que la febre·l combat, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cv] Altra feta per lo dit ffranci guerau
text: S16J col malalt quant la frebrel combat … [ cj] … Haiau merce / de mj queus am sens mida
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7041
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 125v-126
Title(s) Francí Guerau, Sí co·l malalt que la febre·l combat, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 125v] Altra feta per lo dit ffransi guerau
text: Sj col malalt / quant la febrel combat … [ 126] … Haiau merce / Demi quius am sens mjda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-23
Updated 2012-01-28