Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3300
Authors Francí Guerau
Titles De mi·us record, senyora, mia vida
Incipit & Explicits text: De mi·us record, senyora, mia vida … hajau merce de mi, que·m cuyt morir
Date / Place escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10 10ï 10ï 10 10 10 10 10: abbacddceffe
References (most recent first) Editat a: Guerau et al. (2008), “De mi us recort, senyora, mia vida [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 126
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 205 , n. 79.3 (229:1)
Editat a: Riquer (1973), “Francí Guerau, poeta catalán del siglo XV”, Mélanges de langue et de littérature médiévales offerts à Pierre le Gentil 743 , n. v (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4953
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 162
Title(s) Francí Guerau, De mi·us record, senyora, mia vida, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 162] Cobla sparca ffeta per ffranci guarau
text: De mius recort senyora vjda mja … Hajau merce / demj quem cuyt morjr
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7073
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 129v
Title(s) Francí Guerau, De mi·us record, senyora, mia vida, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 129v] Altra ffranci guerau
text: De mius recort / senyora vida mia … Haiau merce / demj quem cuyt morir
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”; el primer vers té una esmena, al final: [vida ratllat mia \vida/]
ID no. of Witness 3 cnum 5863
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cviiij
Title(s) Francí Guerau, De mi·us record, senyora, mia vida, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cviiij] Altra ffraci [sic] guerau
text: De mius recort / senyora mia vida … Haiau merce de mj quem cuyt morjr
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-23
Updated 2012-01-28