Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3298
Authors Francí Guerau
Titles Bellesa gran vostre cors il·lumina
Incipit & Explicits text: Bellesa gran vostre cors il·lumina … no consentau fer-me viure nugós
Date / Place escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Guerau et al. (2008), “Bellesa gran vostre cors illumina [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 89
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:96
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 174 , n. 79.1 (219:224)
Riquer (1973), “Francí Guerau, poeta catalán del siglo XV”, Mélanges de langue et de littérature médiévales offerts à Pierre le Gentil 743 , n. iv (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4970
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 168v
Title(s) Francí Guerau, Bellesa gran vostre cors il·lumina, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 168v] Cobla sparca ffranci garau
text: Bellesa gran / vostre cors jllumjna … No consentau fer me vjure nujos
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7045
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 127v
Title(s) Francí Guerau, Bellesa gran vostre cors il·lumina, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 127v] Cobles sparcas ffransi guerau
text: [B]Ellesa gran / vostre cors jllumjna … No consentau / fer me viure nugos
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5826
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. ciij
Title(s) Francí Guerau, Bellesa gran vostre cors il·lumina, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ciij] Cobles Sparças
rubr.: ffranci guerau
text: B6Ellesa gran / vostre cors Jllumina … No consentau / fer me viure nugos
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-23
Updated 2008-05-10