Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3297
Authors Francí Guerau
Titles E qui porà, donzella virtuosa
Incipit & Explicits text: E qui porà, donzella virtuosa … lum sou del món en tots fets graciosa
Date / Place escrit 1451-04-01 a quo
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10^ 10^ 10ï 10ï 10^ 10^ 10ï: abbaacca
Associated Persons Dedicatari: Elionor de Cardona, Marquesa d'Oristany [1451 - 1455]
References (most recent first) Guerau et al. (2008), “E qui pora, donzella virtuosa [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 85
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 129 , n. 164:22
Riquer (1973), “Francí Guerau, poeta catalán del siglo XV”, Mélanges de langue et de littérature médiévales offerts à Pierre le Gentil 739-740 , n. i (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 7040
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 125r-v
Title(s) Francí Guerau, E qui porà, donzella virtuosa, escrit 1451-04-01 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 125] obra feta per ffransi guerau per lahor dela nobla dona leonor de Cardona
text: COm pora / donzella virtuosa … [ 125v] … Lum sou del mon / en tots fets graciosa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5822
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cr-v
Title(s) Francí Guerau, E qui porà, donzella virtuosa, escrit 1451-04-01 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ c] Obra feta per ffranci guerau per lehor dela nobla dona Leonor de Cardona
text: E6 Qui pora / donzella virtuosa … [ cv] … Lum sou del mon / en tots fets graciosa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-23
Updated 2011-11-14