Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3296
Authors Guàrdia
Titles Per dos estrems tinch l'espirit destret
Incipit & Explicits text: Per dos estrems tinch l'espirit destret … e nagú d'ells asò no vull comprena
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: ababcddc
References (most recent first) Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:56 (ed. ref.)
Guàrdia et al. (2000), “Per dos estrems tinch l'espirit destret [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 117 , n. 78.2 (138:22)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5017
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 210v
Title(s) Guàrdia, Per dos estrems tinch l'espirit destret, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 210v] Demanda
text: Per dos estrems / tinch lespirit destret … E nagu dells / aso no vull com prena | Lo seruidor mal guardonat guardia
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 1997-08-23
Updated 2008-05-10