Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3293
Authors Francesc Martí Gralla
Titles Mossen Johan: seguons hopenio
Incipit & Explicits text: Mossen Johan: seguons hopenio … qu'ella·us dira: “Senyor, guonyada m'as”
Date / Place escrit 1420 [?] - 1440 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
Associated Texts texid 4424 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mossen Francesch: lo nohibbl'egullo, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
resposta a texid 4352 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ço que no vol ma dispossissio, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4352 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ço que no vol ma dispossissio, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
References (most recent first) Gralla et al. (2008), “Mossen Johan: seguons hopenio [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 57
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 114-115 , n. 111
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 68-69 , n. 45
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 153 , n. 76.2 (219:9)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 141-143 , n. 102 (ed. ref.)
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 177-78 (ed. parcial)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4793
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lxxxjr-v f. 75r-v
Title(s) Francesc Martí Gralla, Mossen Johan: seguons hopenio, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxvj] Mossen ffrancesch martj gralla
text: Mossen johan / seguons hopenjo … [ lxxxjv] … Quellaus djra / senyor guonyada mas
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7156
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 65v-66v
Title(s) Francesc Martí Gralla, Mossen Johan: seguons hopenio, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 65v] Resposta feta ala prop dita obra per mossen Marti gralla
text: Mossen Johan / segons opinjo … [ 66v] … Quellaus dira / senyor gonyada mas
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6979
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 97v-98
Title(s) Francesc Martí Gralla, Mossen Johan: seguons hopenio, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 97v] Resposta feta ala prop dita obra per mossen Marti gralla
text: [M]Ossen Johan segons opinio … [ 98] … Quellaus dira / senyor gonyada mas
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5794
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxxvijv-lxxviijv
Title(s) Francesc Martí Gralla, Mossen Johan: seguons hopenio, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxvijv] Resposta feta ala prop dita obra per mossen Marti gralla
text: M6Ossen Johan / segons oppinio … [ lxxviijv] … Quellaus dira / senyor guanyada mas
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-23
Updated 2012-01-28