Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3289
Authors Martí Garcia
Titles Per gran desir, Dona, que·m ve de vos
Incipit & Explicits text: Per gran desir, Dona, que·m ve de vos, | suspir e plor mantes vets cascun dia … co·l solell fay la neu, glaç e lo ros, | per gran desir que·m ve, Dona, de vos
Date / Place escrit 1401 - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10 10: ababcddcc
References (most recent first) Editat a: Requesens et al. (2009), Sis poetes del regnat d’Alfons el Magnànim 144-150
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:47-48
Editat a: Garcia et al. (2000), “Per gran desir, dona, que·m ve de vos [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 120 , n. 73.10 (139:1)
Editat a: Pagès (1936), La poésie française en Catalogne du XIIIe siècle a la fin du XVe. Études suivies de textes inédits ou publiés d'après les manuscrits avec 5 planches hors texte 271-273 (ed. ref.)
Editat a: Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 223-224
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 5011
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 204v-205
Title(s) Martí Garcia, Per gran desir, Dona, que·m ve de vos, escrit 1401 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 204v] Marti garcia
text: per gran desir / \Dona/ quem ve deuos … [ 205] … Per gran desir / quem ve dona deuos
Poetic Stanza 1 x 5, 5 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7610
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 218-219
Title(s) Martí Garcia, Per gran desir, Dona, que·m ve de vos, escrit 1401 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 218] Marti garcia
text: P2Er gran desir dona quem ve de vos | Susplir [sic] e plor mantes vets cascun dia … [ 219] … Col solell fay la neu glas e lo ros | Per gran desir quem ve dona de vos
Poetic Stanza 1 x 5, 5 x 9, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-23
Updated 2012-01-28