Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 3286
Name Jaume Beltran (Naixement Xàtiva)
Sex H
Milestones Naixement Xàtiva
Floruit 1510 - 1515
Lloc vinculat València
Lloc vinculat Xàtiva
Author of texid 5214 Jaume Beltran, Aprés que·l gran Pago, etern per natura, escrit 1515 a quo
texid 5298 Jaume Beltran… Aquell fenoll tendre ab rames molt belles, escrit 1515 a quo
texid 5299 Jaume Beltran, Aquell fenoll tendre ab rames molt belles, escrit 1515 a quo
texid 5211 Jaume Beltran, Feu tots tenors ab so de moltes làgremes, escrit 1515 a quo
texid 5213 Jaume Beltran, Lamenten los àngels; los hòmens gemequen, escrit 1515 a quo
texid 5302 Jaume Beltran, Mar d'amargors, profunditat de penes, escrit
texid 5158 Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo
texid 5215 Jaume Beltran, Si vull lloar la molta excel·lència, escrit 1515 a quo
Record Status Created 2002-12-08
Updated 2003-06-26