Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 3284
Name Philip Hofer, bibliotecari
Sex H
Milestones Naixement 1898
Mort 1984
Affiliation bibliotecari (Wikidata)
Owner of copid 1817 Ed.: Cambridge: Harvard. Law School Library (Special Collections), M Spa 132 515 (1515-10-30). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
copid 2043 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Typ 560 47.260 F (1546-11-15). Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem .
copid 2226 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Typ 560 15.865 F (1515-10-30). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
manid 2370 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Typ 560 04.262 F. Barcelona: Gabriel Pou, 1504-02-07. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2653 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Typ 560 03.367. Barcelona: Nicholas Spindeler, 1503 - 1506 [?]. Jaume de Erla, Doctrina com los pares deuen criar los fils axi al servey de deu com a honor del mon, escrit 1506 ad quem.
References (most recent first) Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), , n. Q19754076
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q19754076 vist 2023-10-04
Record Status Created 2002-12-07
Updated 2023-10-04