Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3277
Authors Lluís Garcia
Titles A vós per lohar, dels àngels senyora
Incipit & Explicits text: A vós per lohar, dels àngels senyora … guarniu-me, del pris no·n reste desert
Date / Place escrit València [?] 1474 ca.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abaabcdccd
References (most recent first) Garcia et al. (2008), “A vos per lohar, dels angels senyora [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 63 , n. 72.1 (60:18)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 318-320 , n. xxxvi (ed. ref.)
Sánchez (1979), Les trobes en lahors de la Verge Maria [edició facsímil]
Sanchis Guarner (1974), Les Trobes en lahors de la Verge Maria (València, 1474). Edició facsímil amb estudi preliminar i transcripció de M. Sanchis Guarner 75-77 , n. 36
Martí Grajales (1894), Les trobes en lahors de la Verge María. Publicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez con una introducción y noticias biográficas de sus autores [177-179]
Subject POESIA
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2987
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/1 (BITECA manid 1548)
Imprint València: Lambert Palmart, 1474-03-25 a quo
València: València: Taller de Jacob Vizlant (Bohigas et al.), 1474 ca.
Location in witness ff. 44-45
Title(s) Lluís Garcia, A vós per lohar, dels àngels senyora, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 44] Resposta de Luis garcia scriuent en lahor dela verge Maria tirant ala Ioya
text: A vos per lohar / dels angels senyora … [ 45] … Guarniu me del pris / non reste desert
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Endreça”
Record Status Created 1997-08-23
Updated 2012-01-28