Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3275
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Cristóbal Pérez Pastor
Title Índices de los códices de San Millán de la Cogolla y San Pedro de Cardeña existentes en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia [separata]
Place / Publisher Madrid: Fortanet
Date / Location 1908: pp. 7-62
Note arriba fins al còdex LXXVII; hi ha però un afegit a màquina que arriba fins al còdex CXX. L'exemplar de la RAH està força corregit
Held by Barcelona: Catalunya (BNC) M-BG. Med /4/961 C-31
Madrid: Academia de la Historia (RAH) M-BG. Med /4/961 C-31
Madrid: CSIC M-BG. Med /4/961 C-31
Source of Data for Libraries libid 1041 Madrid: Academia de la Historia (RAH)
Source of Data for References bibid 3276 Real Academia de la Historia (Espanya) (1996), Adiciones a [Índices de los códices de San Millán de la Cogolla y San Pedro de Cardeña existentes en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia]
Record Status Created 1996-10-27
Updated 2011-04-04