Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3261
Authors Joan Fogassot
Titles Si bé mo·m sent en res lo foch d'amor
Incipit & Explicits text: Si bé mo·m sent en res lo foch d'amor … com dels millors mon fet prengue naxensa
Date / Place escrit 1450 [?] - 1475 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:22-23
Fogassot et al. (2000), “Si be no·m sent en res lo foch d'amor [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 25 , n. 17 (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 161 , n. 67.10 (219:78)
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 4986
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 188r-v
Title(s) Joan Fogassot, Si bé mo·m sent en res lo foch d'amor, escrit 1450 [?] - 1475 [?]
Incipit & Explicits tit.: [ 188] Johan foguasot Obra unissonat [sic]
text: Si be nom sent / en res lo foch damor … [ 188v] … Com dels mjllors / mon fet prengue naxensa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7128
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 23v
Title(s) Joan Fogassot, Si bé mo·m sent en res lo foch d'amor, escrit 1450 [?] - 1475 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 23v] Johan fogassot
text: Si be nom sent / en res lo foch damor … E no sentiu / son stil ne calor
Condition fragment
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note vv. 1-20 de l'edició de Gómez
Record Status Created 1997-08-23
Updated 2012-01-28