Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3260
Authors Joan Fogassot
Titles Rey virtuós, senyor d'insigne terra
Incipit & Explicits text: Rey virtuós, senyor d'insigne terra … Mercè, mercè, pus que teniu lo ceptre!
Date / Place escrit 1453 (Beltran)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10^ 10 10 10^ 10ï: abbacddce
References (most recent first) Fogassot et al. (2008), “Rey virtuos, senyor d'insigna terra [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 164
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:24-25
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 201 , n. 67.12 (225:2)
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:159-160 (ed. parcial)
Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 257-258 (ed. parcial)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4988
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 190r-v
Title(s) Joan Fogassot, Rey virtuós, senyor d'insigne terra, escrit 1453
Incipit & Explicits tit.: [ 190] Obra feta per en Johan foguasot notari edirigida al illustrisim S.R. alfonso Rex darago etc. estant en napols sobre la molta absensia del dit S.
text: R6ey virtuos senyor din signa tera … [ 190v] … Merce merce / pus que tenju lo septre
Poetic Stanza 5 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5901
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. cxxxxv-cxxxxjv
Title(s) Joan Fogassot, Rey virtuós, senyor d'insigne terra, escrit 1453
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxxv] johan fogaçot notarj en lahors dela venguda del rey \alfonso/ solta ab rjms crohats / e vn perdut
text: R16Ey virtuos / senyor dinsigna terra … [ cxxxxjv] … Merce merce / pusque tenju lo ceptre
Poetic Stanza 5 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7104
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 151v-152
Title(s) Joan Fogassot, Rey virtuós, senyor d'insigne terra, escrit 1453
Incipit & Explicits rubr.: [ 151v] Johan ffogassot notarj en lahors dela venguda del Rey solta ab rims crohats e vn perdut
text: REy virtuos senyor dinsigna terra … [ 152] … Merce merce / pusque tenju lo ceptre
Poetic Stanza 5 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-23
Updated 2012-04-21