Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 3260
City and Library Sankt Peterburg The National Library of Russia
Collection: Call number Rare Books: 8.6.7.20-20 | Núm. de registre INV 2127 | Antic 13559 / 97
Printed Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20

External description

Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: I + 29 s/n + [i-cccxlii] + 1 blanc s/n
Collation A6 B-C8 D4/3 a2-8 (manca el foli a i, però la foliació comença a l’actual a .ij.) b8 c-d10 e6 f-s-s-t8 u10 v6 x-z8 A-F8 G6 A-L8 M6 N8
Page Layout col (1)
Size relligadura 305 × 220 aprox. mm (pla anterior) pàgina 305 × 218 mm (cxviii)
Condition El volum està molt deteriorat a causa de la deformació de la relligadura, la primera edició que conté (Usatges) és acèfala, però llevat d’això el paper està en molt bon estat de conservació, molt net; té algunes notes marginals. La primera obra és acèfala: manquen els folis Ai-Aii (del primer quadern signat “A”). Després el foli ccxxxvii hi ha uns folis arrencats que contenien les Commemoracions de Pere Albert, segueixen dos folis en blanc i la taula de les pragmàtiques i privilegis que en altres exemplars està desplaçada a l’inici del volum, per exemple. Nombroses errades a la foliació, sovint no coincidents amb les de l'exemplar principal. Errades a les signatures de quadern: cij-cv (per c3-c6), diiiij (per d4), diiij (per d5), dv (per d6), ui-uv (per u2-u6) iij (per z3).
Binding Pergamí flexible, en molt mal estat. L’interior del llom està protegit per un tros de pergamí amb escritura gòtica llatina de molt bona factura. Talls tintats de vermell.
Previous owners (oldest first) Sankt Peterburg: Biblioteca Pública Imperial de Sant Petesburg 13559 1897 a quo - data del registre
Associated Persons El va veure: Gerard van Thienen (Naixement 1939)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Note El volum probablement duia algun títol al llom, però en l’estat actual de la relligadura no és possible verificar-ho.

El núm. 13559 / 97 és la signatura de quan era a la Biblioteca Pública Imperial, i el núm. de sota correspon a l’any 1897. El núm. d'inventari 2127 es troba anotat al verso del darrer foli de l’edició, en posició vertical.

Gros volum relligat en pergamí que conté una compilació d’edicions de textos jurídics catalans, del tipus habitual entre els juristes. Cada obra té una lletra al final de la signatura per distingir-les.

Enganxat a l’interior de la coberta anterior hi ha un bocí de paper amb una relació del contingut del volum, escrit en lletra molt acurada del s. XVIII? Està una mica deteriorat.

1º Consti[tucions] de Cathalunya… la present obra es de | […] la insigne ciutat de Barcelona & acabada | stada stampada enla […] ciutat […] | a xx del mes de febrer any mil.cccc.lxxxxv (342 ff.)
2º Ferdinandus ij Rex (deux feuillets) 14963º Constitucions per lo S. Rey don ferrando & & ( Six ffe.) 1513
3º Constitucions per lo S. Rey don ferrando & & ( Six ffe.) 1513.
4º Constitucions fetes per lo… Rey e senyor don Ferrando rey de… | en lany mil cinch cents e deu … acta fuerunt… anno 1510 | 20 ff. plus 2 ff. blancs
5º Pragmatica sancio… Estampat en Barcelona any 1512 | 2 ff.
6º Constitucions fetes per la moltalta senyora Reyna dona | Germana… en lany 1512 12 ff. Signatures a et b
Constitucons fetes per la Sacra… magestat de | don Carles… en la primera cort de Barcelona | en lany 1520 8 ffts dont le 1er blanc signatures C
7º Carolus divina favente clementia Romanorum rex etc. 1520 | signatures a a f trente quatre feuillets dont 3 blans
[afegit a llapis (1521)]

Volum amb anotacions marginals en llatí que esmenten dates del s. XVI, p. e. de 1581, 1584 (al f. li), 1510 al f. cxxviirb. També hi ha anotacions molt breus als marges o a la part inferior dels folis (p. e. f. cviiirb, cccxxvii-cccxxvii), manícules assenyalant passatges de traçat senzill (f. cclxxxii) o més elaborat marcant les falanges dels dits (ff. cccvii-cccviii). Al marge superior del f. ccxvj trobem “Treua” ¿imprès?, text que no hem vist a l’exemplar de la BN.

Al darrer foli de les Constitucions es veu un text imprès sense tinta cap per avall.
Record Status Created 2017-04-20
Updated 2018-02-15