Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3257
Authors Joan Fogassot
Titles Per lo camí breu sens peril, dresera
Incipit & Explicits text: Per lo camí breu sens peril, dresera … del servey seu unit indivisible
Date / Place escrit 1450 [?] - 1475 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacdcde
References (most recent first) Fogassot et al. (2008), “Per lo cami breu, sens peril, dresera [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 1:23-25
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 151 , n. 67.6 (214:1)
Valls i Taberner (1915), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 36-38 , n. 14 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4880
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 22-23v
Title(s) Joan Fogassot, Per lo camí breu sens peril, dresera, escrit 1450 [?] - 1475 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 22] Obra ffiguratiua tractant de penjtencia ffeta per lo dit johan ffogasot notari en les dues cobles primeres | de la qual es posada la ffigura e en les restans es declarada
text: Per lo cami / breu sens peril dresera … [ 23v] … del seruey seu / vnit jndiuisible
Poetic Stanza 8 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada a nostra dona dirjgida”
Record Status Created 1997-08-23
Updated 2008-05-10