Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3249
Authors Figueres
Titles Temps ha que visch peccant sens penedir
Incipit & Explicits text: Temps ha que visch peccant sens penedir … que la seguent se·n munt'oració
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10: ababcdcd
Associated Texts el darrer vers d'aquesta composició fa referència a la que segueix texid 3250 Figueres, O! subiran Déu creador, escrit
texid 3250 Figueres, O! subiran Déu creador, escrit
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 38a (ed. ref.)
Figueres et al. (2000), “Temps ha que visch peccant sens penedir [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 99 , n. 65.4 (131:25)
Note “no rimen els vv. 21-24” (Parramon)
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 6960
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 82v-83
Title(s) Figueres, Temps ha que visch peccant sens penedir, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 82v] Obra de figueres ab la sua oracio
text: [T]Emps ha ques visch / peccant sens penedir … [ 83] … Que la seguent / sen munt oracio
Poetic Stanza 4 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 5774
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. lviiij
Title(s) Figueres, Temps ha que visch peccant sens penedir, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ lviiij] Obra de figueras ab la sua oracio
text: T6Emps ha que visch / peccant sens penedir … Quela seguent / sen munt oracio | Segueix se la oracio
Poetic Stanza 4 x 8
Record Status Created 1997-08-23
Updated 2012-01-28