Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 3249
City and Library Castelló de la Plana Universitària
Collection: Call number 1909 | Antic 39 | Antic 11-2-1
Printed València: Francisco Díaz Romano, 1531

External description

Condition afectat per bibliòfags (marges i text)
Binding pergamí flexible, amb retalls d'impresos antics emprats com a reforç interior del llom
References (most recent first) Descrit per: Dangler (2019-11), Inspecció personal
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Note Segons el Catálogo colectivo procedeix de "CS-BP".

Diverses anotacions. A l'interior de la coberta de pergamí es llegeix: "Para el rey de | Aragon | el aó 1658". A la guarda inicial: "Alabado sea el santísimo sacramento del altar | y la purísima conc[epci]on de maría concebida sin pecado original enelprimer | instante de la fe amen".

Al marge del f. 66v, a ploma, el lema jesuïta: IHS amb una creu damunt l'H.
Internet http://www.mcu.es/patrimoniobibliografico/buscarPatrimonioBibliograficoProvincias.do?action=busquedaInicial&brscgi_*=CCPB000025285-9&tituloejemplares=Librę20dę20çAFosellſ20/%20fet%20peꝛ20lo%20magnifich%20mestrę20Jaumę20Roig%20;loſ20qualſ20son%20molt%20profitosoſ20y%20saludableſ20axi%20peral%20regiment%20y%20ordę20%AFdb%AFę20viurę20com%20p[ara]%20augm%AFetaꝛ20la%20%AFduocio%20ala%20p vist 2014-06-28
Record Status Created 2014-06-28
Updated 2019-12-22