Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3246
Authors Figueres
Titles D'amor, si·m planch, ne vayg plorós
Incipit & Explicits text: D'amor, si·m planch, ne vayg plorós … car no·n diré sinó tot bé
Date / Place escrit 1380 [?] - 1420 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 4 8: aabbccdde [II: aabbccddb]
References (most recent first) Figueres et al. (2008), “D'Amor, si·m planch, ne vayg ploros [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1999-2000), “Els apèndixs del cançoner Vega-Aguiló”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 390-1
Parramon i Blasco (1998), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, mss. 8 166-167 , n. 36
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 55 , n. 65.1 (43:1)
Bohigas (1988), Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló 188-9 , n. lvi (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3482
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 8 (BITECA manid 1206)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness ff. ccccx[xxvii]v-ccccxxx[viii] ff. 176v-177
Title(s) Figueres, D'amor, si·m planch, ne vayg plorós, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccccx[xxvii]v] Dansa de figueres
text: Damor sim planch ne vayg ploros … [ cccxxx[viii]] … Car non dire si no tot be | Endresa
Poetic Stanza 1 x 5, 3 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “tornade
Record Status Created 1997-08-23
Updated 2012-01-28