Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3245
Authors Joan Ramon Ferrer
Titles Com sia just per gran manutanença
Incipit & Explicits text: Com sia just per gran manutanença … si tengut és en pena terminable
Date / Place escrit València [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
References (most recent first) Cabré (2002), “El saber de Joan Ramon Ferrer”, Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (segles XIII-XV). Actes del III Col·loqui “Problemes i Mètodes de la Literatura Catalana Antiga” (Universitat de Girona, 5-8 juliol de 2000) 242-248 (ed. ref.)
Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 93
Ferrer et al. (2000), “Com sia just, per gran manutanença [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 178 , n. 63.1 (61:75)
Bohigas (1988), Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló 117-127 , n. xxxvii
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3431
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness ff. cxxx-cxxii ff. 98-100
Title(s) Joan Ramon Ferrer, Com sia just per gran manutanença, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxx] Siruentesch preceptes retoricals obseruant per leonismitat simpla daccent greu diuasius dix johan valenti lohablament junyint auer presa mort casual per amors pus ques presupposat aquell esser de virtuts illustrat lo qual fou fet per lo magnifich mossen johan ramon fferrer caualler e doctor en cascun dret
text: Com sia just / per gran manutanença … [ cxxxii] … Si tengut es/ en pena terminable
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note molts escolis per tots els marges de la poesia
Record Status Created 1997-08-23
Updated 2008-05-10