Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3244
Authors Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega
Titles Us plants crusels ab gemechs dolorosos
Incipit & Explicits text: Us plants crusels ab gemechs dolorosos … inffinits gauig, que·ll Satan no·y fa guerra
Date / Place escrit 1416 a quo
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
References (most recent first) Ferruç et al. (2008), “Us plants crusels ab gemechs doloros [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1998), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, mss. 8 62-64 , n. 6
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 178 , n. 64.5 (219:264)
Riquer (1951), “Gabriel Ferruç y Guerau de Massanet, poetas catalanes del siglo XV. Estudio y edición”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 240-242 , n. iv (ed. ref.)
Subject POESIA
MORT
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3478
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 8 (BITECA manid 1206)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness ff. cccx[xviiii]v-cccxx[xi] ff. 68v-70
Title(s) Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega, Us plants crusels ab gemechs dolorosos, escrit 1416 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ cccx[xviiii]v] Gabrjel ferruç
rubr.: Plant fet per la mort del Rey en Ferrando en persona dela Reyna
text: Us plants crusels ab gemechs dolorosos … [ cccxx[xi]] … Jnffinjts gaug quell Satan noy fa guerra
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-23
Updated 2012-01-28