Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3240
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Salvador Galmés
Title Notes de bibliografia lul·liana
Source Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana
Date / Location 24 1933: pp. 334-6
References (most recent first) citat per: Llabrés Bernal (1939-43), “Aportaciones al conocimiento de los Archivos y Bibliotecas de Baleares”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana 114
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 1-18
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1682 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1042. 1481 - 1500. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
Record Status Created 1996-08-20
Updated 2007-07-02