Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 3235
City and Library Oxford University of Oxford, Bodleian Library
Collection: Call number Inc.e.S1.1499.1
Printed València: Cristòfol Koffman para València: Ciutadans i oficials, 1499-01-28

External description

Writing Surface Paper
Format 4t
Leaf analysis ff.: I + I (mod. amb títol afegit a mà) + i (portada reproducció de la BL) + 1-73 + I
Size relligadura 200 × 142 mm (pla anterior) pàgina 196 × 136 mm (f. a ij)
Condition sense foliació impresa; tampoc ha estat foliat per la biblioteca. Errades a les signatures de quadern: f. iiij (la segona "i" al revés), i, i j, i ij (per i j-i iij); els folis a 2-4 estan signats a, a ij, a iij respectivament. Exemplar incomplet, manca el foli a j (foli de portada amb títol al recto i gravat que representa les Torres de Serranos amb les armes de València sobre el portal i una sèrie de personatges (jurats de la ciutat, àngel de la guarda, monjo amb llibre) i també el foli a viij. S'hi ha afegit reproducció de l'exemplar de la BL d'ambdós folis, tal i com diu una nota a ploma no signada, datada el 1957 per David Rogers a l'interior de la coberta anterior (la informació sobre la nota procedeix del catàleg d'incunables de la Bodleian Library, vol. 6, p. 2708). Al foli c ijv correcció estampada al marge (com a l'exemplar de la Biblioteca de la Universitat de València)
Binding pergamí flexible, amb cordills per tancar el volum, només a la coberta anterior. Restes del que degueren ser els nusos a la coberta anterior. Resta d'una antiga enganxina per a signatura al marge inferior del llom
History of volume Adquirit adq 1856-11-14 (segell estampat al f. a jv)
Previous owners (oldest first) Gregori Maians i Siscar, erudit (1699-05-09 - 1781) 1781 ad quem (ex-libris manuscrit al f. a: “Ex Bibliotheca Majansiana”)
August Frederic d'Anglaterra (Príncep), Duc de Sussex [1801 - 1843] 1781 a qyi - 1843 ad quem (ex libris enganxat a l'interior de la coberta anterior, i antiga signatura escrita a ploma a l'ex-libris (II. I.h.10.))
M. T. Phipps, llibreter (segons nota afegida a llapis a l'interior de la coberta anterior, marge superior (Bt. from M. T. Phipps))
Associated Persons Anotacions de: David. Rogers, bibliotecari (1917 - 1995)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Regiment d'Eiximenis de la Bodleian Library (2013)
Note al f. 2 prel. escrit a tinta (falta la portada i el foli a viij; ambdós foren reemplaçats per folis copiats a mà amb el text corresponent; en arribar a la Bodleian, s'hi afegí: “Regiment dela cosa publica ordenat per | lo reuerent mestre Francesch eximenes”; al f. i: “Regiment dela cosa publica ordenat per | lo reuerent mestre Francesch eximenes”
Internet http://exlibrischronicle.blogspot.co.uk/2010/03/armorial-ex-libris-iii.html ex libris Duc Sussex vist 2013-06-22
Record Status Created 2013-07-04
Updated 2013-11-19