Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 3231
Name Salvatore Ventimiglia, Bisbe de Catania [1757-12-19 - 1773-05-10]
Sex H
Title Bisbe de Catania 1757-12-19 - 1773-05-10
Milestones Naixement Palermo 1721-07-15
Mort 1797 d.
Affiliation clergue secular 1721-07-15 - 1797 d.
erudit
fe catòlica romana
Institutional Affiliation Inquisidor general Sicilia (regne): Inquisició (1776)
Owner of manid 1136 MS: Catania: Universitaria (Biblioteca Ventimiliana), Vent. 6. València[?]:, 1401 - 1410. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 2550 MS: Catania: Universitaria, Cod. Ventimigliano 1/83. 1460 a quo - 1475. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona (IV versió) (tr. Gaspar de Talamanca, Ambaixador), traduït 1460 a quo.
manid 2618 MS: Catania: Universitaria, Cod. Ventimigliano 1/80. 1451 - 1475. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
References (most recent first) Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 23 , n. sv Ventimiglia
Tractat a Ritzler et al. (1958), Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi, 6. 1730-1799 VI:156 i 309
Note pertany a una família noble siciliana que ostentà al s. XVI el virreinat de Sicília en la persona de Simone Ventimigla e di Cardona, emparentats també amb les cases de Prades i Montcada. Giovanni di Ventimigla e d'Aragona (1346-1437) ajudà a Alfons i Frederic d'Aragó a recuperar Nàpols, dirigí l'exèrcit del rei Martí en la conquesta de Sardenya i fou virrei de Nàpols i Sicília (1430-1432) i conseller d'Alfons I de Nàpols
Record Status Created 2002-07-24
Updated 2018-04-13