Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3230
Authors Arnau d'Erill, Senyor de Selgua
Titles O tu, tray#dor, que tan sovint renegues
Incipit & Explicits text: O tu, tray#dor, que tan sovint renegues … morta se'n fos çella qui·t ha parit!
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbaccdd [VII, XXVI: abbaccaa; XIV, XXV: abbabbcc; XXII-XXIII: abbaccbb]
Associated Persons Persona: Ramon Roger d' Erill (Fra), Jerusalem (poema contra)
References (most recent first) Editat a: Erill et al. (1999), “O tu, traydor, qui tan sovint renegues [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 142 , n. 52.1 (200:53)
Editat a: Riquer (1961-62), “El poema de Arnau d'Erill contra su sobrino fra Ramon Roger d'Erill”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 212-8 (ed. ref.)
Ed. parcial en: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:80-3 (ed. parcial)
Editat a: Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 237-43
Ed. parcial en: Milà i Fontanals (1890), “Poetas catalanes del siglo XIV”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 337-41 (ed. parcial)
Ed. parcial en: Milà i Fontanals (1890), “Resenya histórica y crítica dels antichs poetes catalans. Premi extraordinari del Ateneo Catalá: Medalla d'Or, Jocs Florals de 1865”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 166-7 (ed. parcial)
Ed. parcial en: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 103-5 (ed. parcial)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7621
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 227v-232
Title(s) Arnau d'Erill, Senyor de Selgua, O tu, tray#dor, que tan sovint renegues, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 227v] […] nebot / fra Ramon Roger derill / […] del orde de sant iohan de jherusalem / lo qual deya que li auia emprenayda vna sua filla / monge del monestir delguayre
text: O2 tu traydor qui tan soujnt renegues … [ 232] … Morta sen fos çella quit ha parit
Poetic Stanza 29 x 8
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2017-10-04