Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3227
Authors Rodrigo Diez
Titles Si be, yo crech, la veritat sentiu
Incipit & Explicits text: Si be, yo crech, la veritat sentiu … que zel d'Amor es qui la brega fa
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: ababcddc
Associated Texts resposta a texid 4279 Bernat Fenollar, Prevere, Per mitigar l'enuig del gran estiu, escrit 1516 ad quem
References (most recent first) Editat a: Requesens et al. (2009), Sis poetes del regnat d’Alfons el Magnànim 194-196
Editat a: Díeç et al. (2008), “Si be, yo crech, la veritat sentiu [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: March et al. (1997), Obra completa 663-664 , n. cxxvi
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 116 , n. 50.3 (138:1)
Editat a: March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:324 (ed. ref.)
Editat a: March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 165-166
Editat a: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 102-103
Editat a: March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 159-160
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 6785
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 141v-142
Title(s) Rodrigo Diez, Si be, yo crech, la veritat sentiu, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 141v] Altra resposta feta per Rodrigo diez
text: S3I be yo crech / la veritat senti … [ 142] … que zel d'A mor / es qui la brega fa. | FIN DE LAS OBRAS DE AMOR
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Segvyda. Endreça”
ID no. of Witness 2 cnum 6239
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 134v-135
Title(s) Rodrigo Diez, Si be, yo crech, la veritat sentiu, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 134v] Altra resposta feta per Rodrigo Diez
text: S2I be yo crech / la veritat senti … [ 135] … que zel d'Amor / es qui la brega fa. | Fi de las obras de Amor
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Segvida. Endereça”
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2011-11-15