Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3226
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Pedro A. Sancho Vicens
Title Donatiu dels manuscrits y llibres lulians de la Biblioteca Rosselló
Source Bolletí de la Societat Arqueológica Luliana
Date / Location 9 1901-02: pp. 347-50
References (most recent first) citat per: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 9
Held by Barcelona: Biblioteca de Catalunya 05/101 06(46.72)Bol. 4t Biteca 1-30
Barcelona: Biblioteca de treball 05/101 06(46.72)Bol. 4t Biteca 1-30
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) 05/101 06(46.72)Bol. 4t Biteca 1-30
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1714 MS: Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 6 s/n. Barcelona:, 1367-01-09. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 1693 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, Societat Arqueològica Lul·liana, 7 s/n (Museu de Mallorca). Vilafranca del Penedés:, 1458-01-25. Desconegut, Recepta per fer bona tinta, escrit 1450 - 1500.
manid 1665 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, 8. 1401 - 1500. Ramon Llull, Llibre dels articles de la fe, escrit 1296-06-23.
manid 2159 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, 9. 1501 - 1600. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
manid 2241 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, B. 107. València:, 1601 - 1699. Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331.
manid 2137 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, 110. 1576 - 1625. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
Source of Data for Persons bioid 1923 Jeroni Rosselló i Ribera, erudit (1827 - 1902)
Source of Data for Libraries libid 1044 Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana
Record Status Created 1996-08-19
Updated 2023-10-16