Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3219
Authors Ferran Dieç
Titles L'or fi de pes requir balança fina
Incipit & Explicits text: L'or fi de pes requir balança fina … Preguam-vos d'alt que·ls nostres crims no·ns citen
Date / Place escrit València [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabbcdccdd
References (most recent first) Dieç et al. (2008), “L'or fi de pes requir balança fina [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 58 , n. 49.5 (58:4)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 613-615 , n. viii (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7308
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/1471 (BITECA manid 1577)
Imprint València: Pere Tringer, 1489-02-03 [?]
Location in witness ff. c iiv - c iiij
Title(s) Ferran Dieç, L'or fi de pes requir balança fina, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ c iiv] Segueixense les obres fetes ala honor del glorios sant cristofol / les quals puix no tiraren ala joya no son possades en lorde dels damunt escrits deydors es la primera del noble don ferrando diez
rubr.: Obra del noble don ferrando diez preuere ala honor
text: Lor fi de pes / requir balança fina … [ c iiij] … preguam vos dalt / quels nostres crins [sic] nons citen | Ferrando diez
Poetic Stanza 7 x 12
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2012-01-28