Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3219
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Biblioteca Central (Barcelona, Catalunya)
Title Catálogo de la colección de folletos Bonsoms, relativos en su mayor parte a historia de Cataluña, I. Folletos anteriores a 1701
Place / Publisher Barcelona: Diputación Provincial
Date / Location 1959: pp. 456
Held by Barcelona: Catalunya (BNC) R.016:9(46.71) Cat
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1333 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 7. 1421 - 1430. Col·lectiu, Cançoner Vega-Aguiló (I), compilat 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1587 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), F.B. 2364. Barcelona: Pere Mompezat, 1550 - [?]. Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500.
manid 2641 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), F.B. 2365. Barcelona: Johannes Luschner, 1501 ca. - 1505 [?]. Generalitat de Catalunya, Band sobre la preparació del safrà, promulgat 1501 [?].
manid 2466 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), F.B. 2366. Barcelona: Carles Amorós, per a Llàtzer Millà, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
copid 1240 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), F.B. 2534. Barcelona: Vídua de Matheuat, 1625. Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500.
manid 2356 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), F.B. 7163. València: per a Comte de Bunyol, 1568. Felip de Malla, Oració de Mestre Felip de Malla, escrit 1431 ad quem.
Record Status Created 1996-06-07
Updated 2011-03-22