Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3212
Authors Pere Despuig, Cavaller
Titles Pus que bondats ne·ç abtesa
Incipit & Explicits text: Pus que bondats ne·ç abtesa … e pel món cridar: Favor!
Language català
Text Type: Vers
Metrics [I-II, IV=] 7^ 7 7^ 7 7ï 7 7ï 7 [III, V-VI=] 7^ 7 7 7^ 7ï 7 7ï 7: [I-II, IV=] ababcdcd [III, V-VI=] abbacdcd
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 3 , n. 148 (ed. ref.)
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:96-97
Despuig et al. (2000), “Pus que bondat neç abtesa [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 14-15 , n. 8
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 219 , n. 47.1 (277:3)
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 232 (ed. parcial)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4971
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 169r-v
Title(s) Pere Despuig, Cavaller, Pus que bondats ne·ç abtesa
Incipit & Explicits rubr.: [ 169] Siruentesch fet per mossen P. dez puig caualler
text: Pus que bondat ne abtesa … [ 169v] … E pell mon crjdar fauor
Poetic Stanza 1 x 4, 5 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 3825
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 13-14
Title(s) Pere Despuig, Cavaller, Pus que bondats ne·ç abtesa
Incipit & Explicits rubr.: [ 13] Mossen .P. dezpuig caualler
text: Pus que bontats nez abtesa … [ 14] … E pel mon cridar fauor
Poetic Stanza 1 x 4, 5 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 7093
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 145v-146
Title(s) Pere Despuig, Cavaller, Pus que bondats ne·ç abtesa
Incipit & Explicits rubr.: [ 145v] Mossen .p. des puig caualler Siruentesch
text: [P]Usque bondats ne abtesa … [ 146] … Epel mon cridar fauor
Poetic Stanza 1 x 4, 5 x 8
Note no hem comptabilitzat en el nombre de versos una línia entre les octaves primera i segona, ratllada, corresponent al primer vers de la tercera octava
ID no. of Witness 4 cnum 5885
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. cxxxv-cxxxj
Title(s) Pere Despuig, Cavaller, Pus que bondats ne·ç abtesa
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxv] Mossen .P. dezpuig caualler siruentesch
text: Pusque bondats neç abtesa … [ cxxxj] … E pel mon cridar fauor
Poetic Stanza 1 x 4, 5 x 8
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2012-01-28