Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3198
Authors Joan de Castellví
Titles Amor és tal que son poder
Incipit & Explicits text: Amor és tal que son poder … un càrech tan descovinent
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8ï 8 8ï 8 8 8 8 8: ababcdcdd
Associated Texts els vv. 1-5 s'insereixen en texid 4557 Pere de Torroella, Tant mon voler s'és dat a'mors, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
References (most recent first) Editat a: Torroella et al. (2004), Obra completa 343-44
Editat a: Castelleví et al. (2008-1986), “Amor es tal que son poder [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 114 i 86 , n. 180.3 (134:3) i 36.1 (85:1)
Editat a: Cocozzella (1985-86), “Los poemas inéditos de Pere Torroella en el Cançoner llemosí (The Hispanic Society of America, ms. B 2281)”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 199 , n. iii (ed. ref.)
Editat a: Torroella et al. (1930), The works of Pere Torroella, a Catalan Writer of The Fifteenth Century 121
Note Cocozzella atribueix aquesta composició a Torroella; Parramon inclou en el seu repertori tant cita dels cinc versos (atribuïts a Joan de Castelleví) com la poesia sencera (atribuïda a Pere Torroella)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 5500
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 330-331
Title(s) Joan de Castellví, Amor és tal que son poder, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits text: [ 330] Amor es tal que son poder … [ 331] … Un carech tan descoujnent
Poetic Stanza 1 x 5, 2 x 9
ID no. of Witness 2 cnum 8118
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness f. 302
Title(s) Joan de Castellví, Amor és tal que son poder, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits text: [ 302] Amor es tal que son poder … Dona que may nach sentiment
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 5
Note cita corresponent als vv. 1-5 de la composició
ID no. of Witness 3 cnum 7596
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 204v
Title(s) Joan de Castellví, Amor és tal que son poder, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 204v] parla mossen iohan de casteluj
text: Amor es tal que son poder … Dona que may nach sentiment
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 5
Note cita corresponent als vv. 1-5 de la composició
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2012-06-11