Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3197
Authors Francí de Castellví, Baró Benimuslem
Titles Mare del Fill al Qual sou filla vera
Incipit & Explicits text: Mare del Fill al Qual sou filla vera … a qui per dot espòs y fill se dota
Date / Place escrit València [?] 1474 ca.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: [I, III, V, VII-VIII=] ababcdcd [II, IV, VI=] abcdabcd
References (most recent first) Castellví et al. (1999), “Mare del Fill al Qual sou vera filla [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 218 , n. 35.2 (277:2)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 257-259 , n. iv (ed. ref.)
Sánchez (1979), Les trobes en lahors de la Verge Maria [edició facsímil]
Sanchis Guarner (1974), Les Trobes en lahors de la Verge Maria (València, 1474). Edició facsímil amb estudi preliminar i transcripció de M. Sanchis Guarner 12-14 , n. 4
Martí Grajales (1894), Les trobes en lahors de la Verge María. Publicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez con una introducción y noticias biográficas de sus autores [104-106]
Subject POESIA
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2960
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/1 (BITECA manid 1548)
Imprint València: Lambert Palmart, 1474-03-25 a quo
València: València: Taller de Jacob Vizlant (Bohigas et al.), 1474 ca.
Location in witness ff. 7v-8v
Title(s) Francí de Castellví, Baró Benimuslem, Mare del Fill al Qual sou filla vera, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 7v] Respon mossen ffranci de Castellui en ladors [sic] dela verge Maria tirant ala ioya
text: Mare del fill / al qual sou uera filla … [ 8v] … A qui per dot / espos y fill se dota
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”. Als ff. 9-10 segueix una altra composició de Castellví en castellà “Del gran redemptor madre hi esposa” precedida per la rúbrica: “Ell mateix mossen Franci de castellui caualler per honor dela Ioya en lahor dela verge Maria en leygua castellana”
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2008-05-10