Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3197
Format llibre. ref. sec.. imprés
Title Biblioteca Colombina. Catálogo de sus libros impresos (…) siendo su bibliotecario el M. I. Sr. Dr. D. Francisco Álvarez Seisdedos (…) con notas bibliográficas del Dr. D. Simón de la Rosa López y D. Francisco García Madueño (…) revisión e índices de D. Ramón Paz y Remolar (…) prólogo del Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín de Entrambasaguas
Associated persons Francisco Álvarez Seisdedos (Comp.)
Simón de la Rosa López (Col.)
Francisco García Madueño (Col.)
Ramón Paz y Remolar (Corr.)
Joaquín de Entrambasaguas (Prol. de)
Place / Publisher Madrid: CSIC
Date / Location 1888-1948: pp.
Volumes 7
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2234 Ed.: Desconeguda: Ubicació sense determinar. Barcelona: Carles Amorós, 1535-01-15. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
manid 1885 Ed.: Sevilla: Colombina, 2-2-13. Barcelona: Pere Posa, 1498 ad quem. Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, Lay quant los gats van en amor, escrit 1405 ca. - 1425 ca.
copid 1532 Ed.: Sevilla: Colombina, 6-3-7. València: Cristòfol Koffman, 1502-11-18. Stefano Fieschi, Sinonima variationum sententiarum (tr. Jeroni Amiguet), traduït 1502 a quo.
copid 1550 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-3-6. València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jacobo de Vila, 1493-01-11. Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem.
copid 1365 Ed.: Sevilla: Colombina. Tolosa de Llenguadoc[?]: Heinrich Mayer [?], 1485 ca. Desconegut, Tractat de pronosticació de la vida natural dels homes, escrit 1485.
Record Status Created 1996-04-05
Updated 2008-10-16