Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3195
Authors Dalmau de Castellnou
Titles Dompna, de mi merce·us prenya
Incipit & Explicits text: Dompna, de mi merce·us prenya … creurets ho qui·us ho enseya?
Date / Place escrit 1320 [?] - 1340 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7ï 7 7ï 7 7ï: ababcdc
References (most recent first) Castellnou et al. (2008), “Dompna, de mi merce us prenya [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 96 , n. 33.1 (128:2)
Badia (1983), Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll 207-211 , n. viii (ed. ref.)
Rubió i Balaguer (1905), “Del manuscrit 129 de Ripoll del segle XIVè”, Revista de Bibliografia Catalana 335-336 i 357-358 , n. viii
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 7831
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 129 (BITECA manid 1275)
Copied 1324 - 1341 (segons Badia els ff. 19-30)
1346 d. - 1350 [?] (Riquer)
1391 - 1400 (Catàleg)
Location in witness f. 26v
Title(s) Dalmau de Castellnou, Dompna, de mi merce·us prenya, escrit 1320 [?] - 1340 [?]
Incipit & Explicits text: [ 26v] Dompna de me merceus prenya trop hay sofert mals damor | playaus calcun be men uenya
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 3
Note cita corresponent als vv. 1-3 de l'edició de Badia
ID no. of Witness 2 cnum 7398
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 129 (BITECA manid 1275)
Copied 1324 - 1341 (segons Badia els ff. 19-30)
1346 d. - 1350 [?] (Riquer)
1391 - 1400 (Catàleg)
Location in witness f. 28
Title(s) Dalmau de Castellnou, Dompna, de mi merce·us prenya, escrit 1320 [?] - 1340 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 28] Dançia
text: Dompna demj merceus prenya … creurets ho quius enseya | Responsiua istius dancie que atribuitur Andalmau de castel nou est in quinto folio. et jncipit. Senyer ualor nom ensenya
Poetic Stanza 1 x 3, 3 x 7, 1 x 3
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2012-01-28