Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3194
Authors Ramon de Cardona
Titles Lo vostr'esguart encès l'eutrir greu flama
Incipit & Explicits text: Lo vostr'esguart encès l'eutrir greu flama … que mon servir a vós torn en plaher
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10 10: abbaccdd
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 133 (ed. ref.)
Cardona et al. (2000), “Lo vostre sguart ences l'autrir greu flama [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 131-132 , n. 82
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 141 , n. 32.2 (200:44)
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 7204
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 122v-123
Title(s) Ramon de Cardona, Lo vostr'esguart encès l'eutrir greu flama, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 122v] Ramon de cardona preuera
text: Lo vostresguart / ences lautrir greu flama … [ 123] … Que mon serujr / a uos torn en plaser
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5870
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cxiijr-v
Title(s) Ramon de Cardona, Lo vostr'esguart encès l'eutrir greu flama, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiij] Mossen Ramon de cardona preuere
text: LO vostresguart / ences leutrir greu flama … [ cxiijv] … Que mon serujr / auos torn en plaher
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2008-05-10