Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3192
Authors Berenguer de Cardona
Titles Sagrat vaxell, archiu sobreycel·lent
Incipit & Explicits text: Sagrat vaxell, archiu sobreycel·lent … assaboriu que·ll la us farà sentir
Date / Place escrit València [?] 1474 ca.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 4 10: abbacdced [I: abbacdcad]
References (most recent first) Cardona et al. (2008), “Sagrat vaxell, archiu sobreycellent [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 152 , n. 31.2 (217:1)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 269-271 , n. x (ed. ref.)
Sánchez (1979), Les trobes en lahors de la Verge Maria [edició facsímil]
Sanchis Guarner (1974), Les Trobes en lahors de la Verge Maria (València, 1474). Edició facsímil amb estudi preliminar i transcripció de M. Sanchis Guarner 24-26 , n. 10
Martí Grajales (1894), Les trobes en lahors de la Verge María. Publicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez con una introducción y noticias biográficas de sus autores [118-120]
Subject POESIA
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2964
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/1 (BITECA manid 1548)
Imprint València: Lambert Palmart, 1474-03-25 a quo
València: València: Taller de Jacob Vizlant (Bohigas et al.), 1474 ca.
Location in witness ff. 14v-15v
Title(s) Berenguer de Cardona, Sagrat vaxell, archiu sobreycel·lent, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 14v] Resposta del honorable e discret en berenguer cardona notari en lahor dela verge Maria tirant ala Ioya
text: Sagrat vaxell / archiu sobreycellent … [ 15v] … Assaboriu / quell laus fara sentir
Poetic Stanza 5 x 9, 2 x 5
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2012-01-28