Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3190
Authors Pere Miquel Carbonell i de Soler
Titles Son escrivans de poca consciença
Incipit & Explicits text: Son escrivans de poca consciença … lo viure molt es qui a tots engana
Date / Place escrit 1517 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Carbonell et al. (2008), “Son escrivans ab poca consciença [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 168 , n. 30.7 (210:167)
Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón 2:318 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10195
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Real Audiència. Conclusions Civils, 24 (BITECA manid 2863)
Copied 1453 - 1455 (Duran)
1491 - 1510 (Duran)
Location in witness f. cxxxx
Title(s) Pere Miquel Carbonell i de Soler, Son escrivans de poca consciença, escrit 1517 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxx] Coble contra los Scriuans
text: Son escriuans // no tenents consciença … Lo viure molt // es qui a tots engana | Carbonellus
Poetic Stanza 1 x 8
Note a la cobla segueix aquesta nota: “Axi mateix trobaras continuada jn fine libri primj et vltimi Concilij regie Audientiae Regis Joanni Secundi”
ID no. of Witness 2 cnum 10194
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Real Audiència. Conclusions Civils, 31 (BITECA manid 2546)
Copied 1480 - 1484 (Duran)
1491 - 1510 (Duran)
Location in witness f. clxxxxvv
Title(s) Pere Miquel Carbonell i de Soler, Son escrivans de poca consciença, escrit 1517 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxxvv] Coble composta per Pere Miquel Carbonell Archiuer del Rey nostre Senyor contra los negligents Sriuans lexants spays blancs no continuant hi les conclusions
text: Son escriuans // ab poca consciença … Lo viure molt // es qui a tots engana
Poetic Stanza 1 x 8
Note al darrer vers segueix aquesta nota: “No vull dir pus Car no plauria a tots e seria perdre mon dir per ço diu be lo vulgar. si vols perdre lo Lexiu renten lo cap al Ase”
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2011-03-15