Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3189
Authors Pere Miquel Carbonell i de Soler
Titles O Senyor just e Rey dels dominants
Incipit & Explicits text: O Senyor just e Rey dels dominants … del saber guay e cert nom desplaura
Date / Place escrit 1517 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 4 4 10 10 10 10 4 10 10: abbaaacddddcc
References (most recent first) Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 124 , n. 30.5 (154:1)
Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón 2:333-8 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4227
City, library, collection & call number Girona: Arxiu Capitular, Carbonell 69 (BITECA manid 1076)
Copied Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, Francesc Carbonell, 1473 - 1507
Location in witness ff. 259-260
Title(s) Pere Miquel Carbonell i de Soler, O Senyor just e Rey dels dominants, escrit 1517 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 259] ✠ Jesus ✠. Aquesta es la primera obra que yo Pere miquel carbonell notari publich de Barçelona he fet ans que fos notari ço es en lo quart Digmenga de Coresma que comptauem .xxx. de Març del any Mil .ccc. Liiij. per honor de vna joya de santa Maria magdalena que lo discret mossen Mon\t/serrat torres preuere posa dins la Esglesia de sant Just dela dita Ciutat. [segueix el text afegit en tinta marró] E jatxia aquesta obra no sia axi be composta e polia com yo volria ara que so en edat de lxxx anys: empero per esser la primera \Obra biocada/ e feta en la florida edat no la vull abilitar sino ques stiga vt jacet
text: O2 senyor iust e Rey dels dominants … [ 260] … Del saber guay e cert nom desplaura
Poetic Stanza 8 x 13, 2 x 7
Note segueixen unes línies més de la rúbrica en vermell, però el text fou ratllat i sobrescrit per evitar-ne la lectura, al temps que s’ha afegit altre text en la tinta del text, tot amb la mateixa lletra. Al marge s’afegí: “Obra \biocada/ dela gloriosa Magdalena: parlant de petigencia en honor dela qual fon posada la dita joya enla Esglesia de sanct Just de Bar. per mossen Montserrat Torres preuere e per mi en la trona de la dita Esglesia expandida”
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2011-03-15