Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3187
Authors Pere Miquel Carbonell i de Soler
Titles Yo Carbonell estimant poc la vida
Incipit & Explicits text: Yo Carbonell estimant poc la vida … estic a tot lo voler seu
Date / Place escrit 1517 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics [30.4 (219:259), p. 178=] 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
[30.4a (98:4), p. 89=] 8^ 8^ 8^ 8^ 8^ 8^ 8^ 8^: ababbcbc
References (most recent first) Carbonell et al. (2008), “Yo Carbonell estimant poc la vida [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 178 i 89 , n. 30.4 i 30.4a
Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster
Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón 2:297-317 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8099
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Memorial, 49 (BITECA manid 2595)
Copied 1478 - 1529
Location in witness f. 126 f. cclxvi
Title(s) Pere Miquel Carbonell i de Soler, Yo Carbonell estimant poc la vida, escrit 1517 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 126] Continuacio de la dança de la mort
text: Yo Carbonell estimant poch la vida … E quant sic fa / La mort pren e separa
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8
Note vv. 1-8 de l'edició. Precedeix a aquest text una explicació en prosa sobre la constitució de les Corts de 1510 i segueix una rúbrica “Parla la mort al Canceller”
ID no. of Witness 2 cnum 7952
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 26 (BITECA manid 1418)
Copied Barcelona [?]: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1497
Location in witness ff. cliij-clix
Title(s) Pere Miquel Carbonell i de Soler, Yo Carbonell estimant poc la vida, escrit 1517 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cliij] Petri Michaelis Carbonelli Scribe et Archiuarij Regii Carmina in tetre mjortis Orrendam Coream / diebus festis: Jesu Christi maximi natalicijs Anni Salutis .M.cccc.xcvii dum vulgus incertum Ludis taxallarijs vacaret composita feliciter incipiunt
text: Jo Carbonell // estimant poc la vida | Per mon record // e dela real casa | Met en lo ball // la gent qui es romasa | E mi mateix // veent la mort quins crida | Discrets serem // si cascu se prepara … [ clix] … Lo que jo e aci dictat | nou e fet en menys prendedeu | nj por ço no e arrat | estic a tot lo voler seu
Poetic Stanza 37 x 8, 1 x 7, 13 x 8, 1 x 4
Note anotacions marginals; per exemple, al costat d'una cobla; “Aquest parlar en aquesta dança he fet per mon fill lorb appellat Pere Miquel Carbonell per la vista”. L'últim foli esta copiat a dues columnes per una segona mà
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2011-03-15