Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3186
Authors Pere Miquel Carbonell i de Soler
Titles Homens inics e plens de males fades
Incipit & Explicits text: Homens inics e plens de males fades … tots temps donant a mi bona ventura
Date / Place escrit 1517 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Carbonell et al. (2008), “Homens inichs e plens de males fades [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 168 , n. 30.3 (219:167)
Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón 2:319-24 (ed. ref.)
Note d'aquesta composició, Bofarull n'edita un testimoni (Memoriale 55B, f. [xvi]v) a les pp. 319-320, un altre (Memoriale 55B, f. lxiiii) a les pp. 321-322, i una tercera versió (Memoriale 49, f. cxxviv) a les dues pàgines següents
Subject POESIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 8098
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Memorial, 49 (BITECA manid 2595)
Copied 1478 - 1529
Location in witness f. 85vb f. cxxvivb
Title(s) Pere Miquel Carbonell i de Soler, Homens inics e plens de males fades, escrit 1517 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 85vb] Cobles ab tornada contra aquells qui inicament e ab enveia han instat e procurat contra lo Archiver fer la dita Constitucio En lany Mill D.x.
text: Homens inics / e plens de males fades … E menypreant / Daquest mon qujm fa festa [sa tempesta ratllat]
tit.: Aquesta altra tornada fiu yo quan solament la primera Coble no crehent ne fer altra e deya axi
text: Mare de deu / conscientia pura … Tostemps donant / a mi bona ventura
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4, 1 x 4
ID no. of Witness 2 cnum 9737
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Memorial, 49 (BITECA manid 2595)
Copied 1478 - 1529
Location in witness f. 66v ff. lxxiiiiv
Title(s) Pere Miquel Carbonell i de Soler, Homens inics e plens de males fades, escrit 1517 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 66v] Coble ab tornada contra aquells qui inicament / e ab enueja han jnstat e procurat contra lo archiuer fer tal constitutio
text: Homens jnics // e plens de males fades … E menyspreant daquest mon la tempesta
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note el mateix autor ha ratllat i esmenat alguns versos. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Segueixse la tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7819
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Memorial, 55B (BITECA manid 1391)
Copied Barcelona [?]: Pere Miquel Carbonell i de Soler (la major part del volum), 1511 - 1529
Location in witness f. xxiiij
Title(s) Pere Miquel Carbonell i de Soler, Homens inics e plens de males fades, escrit 1517 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxiiij] Cobles ab tornada / contra aquells que inicament / e per enueia han procurat sia feta en les Corts de Montso la Constitucio qua contra Lo Archiuer Real
text: Homens inichs // e plens de males fades … Tots temps donant // a mi bona ventura
Poetic Stanza 3 x 4
Note les cobles primera i darrera es corresponen amb els quatre primers i els quatre darrers versos de les edicions de Bofarrull; la cobla central d'aquest testimoni és la que segueix: “Per quel tatxar / es cosa que molt cura | Los damanants / nou volen approuar | E donen mes / dient no per cercar | mas per bon grat / no curant descriptura. El mateix Pere Miquel Carbonell copia la composició i hi afegeix notes marginals; les cobles estan transcrites a dues columnes i la tornada centrada
ID no. of Witness 4 cnum 7820
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Memorial, 55B (BITECA manid 1391)
Copied Barcelona [?]: Pere Miquel Carbonell i de Soler (la major part del volum), 1511 - 1529
Location in witness f. lxiiii
Title(s) Pere Miquel Carbonell i de Soler, Homens inics e plens de males fades, escrit 1517 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxiiii] Vide supra : hoc versus : siue vt vulgo dicam Cobles .s. folio .xvj. Et foljo xxiiij. per me exaratos contra jnuidos que jnstarunt et procurarunt : Vt jn Curijs Montissoni fierent contra me Regiium Archiuarium et alios mihi succedentes jn Regio Archiuo Constitutiones Jnutiles et prauas / etiam contra rem publicam domini Regis
text: Homens Jnics // e plens de males fades … Tots temps donant // ami bona ventura
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 561
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Memorial, 55B (BITECA manid 1391)
Copied Barcelona [?]: Pere Miquel Carbonell i de Soler (la major part del volum), 1511 - 1529
Location in witness f. [xvi]v f. 3v prel.
Title(s) Pere Miquel Carbonell i de Soler, Homens inics e plens de males fades, escrit 1517 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [xvi]v] Cobles ab tornada fetes per Pere Miquel Carbonell Archiver del S. Rey / e notari publich de Barcelona contra aquells qui iniquement e per enuege \o cupiditat/ han procurat sia feta en les Corts de Montço contra lo archiver real de Barcelona
rubr.: La constitutio Super facto Regestorum Jmmiten dorum Jn Regium Archiuum Barcionensis Dela qual Costituio es lo translat jnfra scilicet folio xvj.
text: Homens inics // e plens de males fades … Tostemps donant // ami bona ventura
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”; amb esmenes als vv. 2-4 de la segona cobla de mà de l'autor. El mateix Pere Miquel Carbonell copia la composició i hi afegeix una llarga nota marginal
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2011-03-15