Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3178
Authors Francesc Borgonyó
Titles O clau que huy·ns obre del cel la gran porta
Incipit & Explicits text: O clau que huy·ns obre del cel la gran porta … guardau, que no y basta guardar virtut vostra
Date / Place escrit València [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccd
References (most recent first) Borgonyó et al. (2008), “O clau que huy·ns obre del cel la gran porta [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 64 , n. 22.3 (60:28)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 581-82 (ed. ref.)
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 554
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2730
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (10) (BITECA manid 2560)
Imprint València: Joan Jofré, 1502-08-02
Location in witness f. [a j]r-v f. 86r-v
Title(s) Francesc Borgonyó, O clau que huy·ns obre del cel la gran porta, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ [a j]] Oracio molt deuota y deprecatiua ala verge maria deles virtuts lloant aquella: fetes per lo reuerent mosen borguonyo
text: O clau que huyns obre: del cel la gran porta … [ [a j]v] … guardau que no y basta guardar virtut uostra
Poetic Stanza 4 x 10, 1 x 5
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2012-01-28