Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3176
Authors Francesc Borgonyó
Titles De virtuts sou exalçada
Incipit & Explicits text: De virtuts sou exalçada … de virtuts verge'xcellent
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7ï 7 7ï 7 7ï 7: ababcdcd
References (most recent first) Borgonyó et al. (2008), “De virtuts sou exalçada [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 112 , n. 22.2 (131:106)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:135-36 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7714
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (10) (BITECA manid 2560)
Imprint València: Joan Jofré, 1502-08-02
Location in witness f. [a ij]ra-vb f. 83ra-vb
Title(s) Francesc Borgonyó, De virtuts sou exalçada, escrit
Incipit & Explicits text: [ [a ij]ra] De virtuts sou exalçada | en los cels que dignament | Dignament fou reclamada | de virtuts vergexcellent … [ [a ij]vb] … Y en la vltima jornada | nons desviel pensament | pux sou mare inuocada | de virtuts vergexcelleut [sic]
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 6, 2 x 4
Note els vv. 3-4 de la primera cobla es corresponen amb el refrany. Cadascuna de les cobles de sis versos va seguida de la indicació “dig.”, que s'adiu amb l'inici del refrany; aquest foli no es troba ben paginat. Aguiló transcriu els versos inicials d'aquesta composició
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2008-10-24