Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3173
Authors Jaume Bonet
Titles D'amor me clam e maldich totz sieus faytz
Incipit & Explicits text: D'amor me clam e maldich totz sieus faytz … qui tot mei tralha
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10 10ï 4ï: abbacddcc
Associated Texts i una altra de texid 3378 A. de Muntanyans, Gentils Bonetz, los mals qu·avetz retraytz, escrit 1350 [?] - 1410 [?]
texid 3378 A. de Muntanyans, Gentils Bonetz, los mals qu·avetz retraytz, escrit 1350 [?] - 1410 [?]
té una resposta de texid 3387 Joan d' Olivella, Amor no vol c·om li fassa retraytz, escrit
texid 3387 Joan d' Olivella, Amor no vol c·om li fassa retraytz, escrit
References (most recent first) Bonet et al. (2008), “D'amor me clam e maldich totz sieu faytz [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 157
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 200 , n. 21.1 (221:2)
Bohigas (1988), Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló 178-179 , n. liii
Riquer (1951), “Gabriel Ferruç y Guerau de Massanet, poetas catalanes del siglo XV. Estudio y edición”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 254 , n. viii (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3472
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness f. cclx f. 174
Title(s) Jaume Bonet, D'amor me clam e maldich totz sieus faytz, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ cclx] Cobla tramesa per Jachme bonet en Johan doljuelha e en A. de Muntanyans
text: Damor me clam e maldich tots sieus faytz … Qui tot me tralha
Poetic Stanza 1 x 9
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2008-05-10