Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 3173
Name Stern [Gravador] (Lloc vinculat Paris)
Sex H
Milestones Lloc vinculat Paris
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions copid 1027 Ed.: Madrid: Alba, 13621 (1499-01-28). Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383 .
copid 1271 Ed.: Madrid: Alba, V-22 (1500). Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1288 Ed.: Madrid: Alba, V-23 (1495-02-16). Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
Record Status Created 2002-01-28
Updated 2016-05-05