Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3166
Authors Capellà de Bolquera
Titles Fis vos suy ayman ses engan
Incipit & Explicits text: Ffis vos suy ayman ses engan | ab ferm talan, cors benestan … donchs, [prenda·us merces, pus tot bes, dompna, ·n vos es, | que no m'alçiats desiran]
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 5 3 3 3 8 5 3 3 3 8 5 3 4 4 5 3 4 8: aaaabbbbbaccccdddc
References (most recent first) Bolquera [Capellà de] et al. (2008), “Ffis vos suy ayman [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 49 , n. 20.1 (13:1)
Badia (1983), Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll 201-205 , n. vii (ed. ref.)
Rubió i Balaguer (1905), “Del manuscrit 129 de Ripoll del segle XIVè”, Revista de Bibliografia Catalana 334-335 i 355-357 , n. vii
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7828
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 129 (BITECA manid 1275)
Copied 1324 - 1341 (segons Badia els ff. 19-30)
1346 d. - 1350 [?] (Riquer)
1391 - 1400 (Catàleg)
Location in witness f. 26
Title(s) Capellà de Bolquera, Fis vos suy ayman ses engan, escrit
Incipit & Explicits text: [ 26] Ffis uos suy ayman ses enjan … uos queu mir e des[ir] en mon cor ser e mayti
Condition fragment
Poetic Stanza 2 x 4
Note vv. 1-8 de l'edició de Badia
ID no. of Witness 2 cnum 7830
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 129 (BITECA manid 1275)
Copied 1324 - 1341 (segons Badia els ff. 19-30)
1346 d. - 1350 [?] (Riquer)
1391 - 1400 (Catàleg)
Location in witness f. 26v
Title(s) Capellà de Bolquera, Fis vos suy ayman ses engan, escrit
Incipit & Explicits text: [ 26v] ffis uos suy ayman sens enjan · Ab ferm talan cors ben estan
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 2
Note vv. 1-2 de l'edició de Badia
ID no. of Witness 3 cnum 7397
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 129 (BITECA manid 1275)
Copied 1324 - 1341 (segons Badia els ff. 19-30)
1346 d. - 1350 [?] (Riquer)
1391 - 1400 (Catàleg)
Location in witness f. 28
Title(s) Capellà de Bolquera, Fis vos suy ayman ses engan, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 28] Alia dançia retronxada
text: Ffis uos suy ayman ses engan | ab ferm talan cors benestan | donchs prendaus merces pus tot bes dompnan uos es | que nom alçiats desiran … Mon bel liaman nuyl afan | no mes tan gran com uau lunyan | donchs
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 7, 1 x 3
Note el final de la primera cobla transcriu el refrany, que se sobreentèn en la resta de cobles, encara que no es torna a transcriure. A l'hora d'establir el nombre de versos, tan sols hem considerat el text escrit pel copista, però l'edició moderna, que restitueix el refrany al final de cada cobla, compta amb el següent nombre de versos: 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2012-01-28