Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 3166
Name Vicente Castañeda Alcover, erudit (1884 - 1958)
Sex H
Milestones Naixement Madrid 1884
Mort Madrid 1958
Affiliation erudit 1884 - 1958
Institutional Affiliation Acadèmic Madrid: Real Academia de la Historia
Owner of copid 1027 Ed.: Madrid: Alba, 13621 (1499-01-28). Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383 .
copid 1288 Ed.: Madrid: Alba, V-23 (1495-02-16). Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1545 Ed.: Madrid: Alba, V-25 (1515-10-30). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
copid 1546 Ed.: Madrid: Alba, V-54 (1561). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
Record Status Created 2002-01-22
Updated 2018-04-09