Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3161
Authors Bartomeu
Titles En lo món trop molts hómens relladors
Incipit & Explicits text: En lo món trop molts hómens relladors … per què val més fer los affers callant
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10: abbacdc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 115 (ed. ref.)
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:94-95
Bertomeu et al. (2000), “En lo mon trop molts homens relladors [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 144 , n. 17.1 (208:1)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4966
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 168
Title(s) Bartomeu, En lo món trop molts hómens relladors, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 168] Altra
text: En lo mon trop / molts homens ralladors … perqueual mes / ferlos afers calant
Poetic Stanza 1 x 7
ID no. of Witness 2 cnum 7064
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 128v
Title(s) Bartomeu, En lo món trop molts hómens relladors, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 128v] [Altre masdouelles]
rubr.: Altre [de barthomeu. de mossen corella]
text: [E]n lo mon trop / molts homes relladors … Per que vall mes / fer los afes callant
Poetic Stanza 1 x 7
Note el paper està molt afectat per la humitat, de manera que el text a penes es pot llegir. El text marcat entre claudàtors no es llegeix al manuscrit
ID no. of Witness 3 cnum 5852
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cvijv
Title(s) Bartomeu, En lo món trop molts hómens relladors, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ cvijv] Altre de berthomeu de mossen corella
text: E6N lo mon trop / molts homens relladors … Per que val mes / fer los affers callant
Poetic Stanza 1 x 7
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2008-05-09