Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3160
Authors Pau de Bellviure
Titles Per fembre fo Salamó enganat
Incipit & Explicits text: Per fembre fo Salamó enganat … no esmayar tenir tal companyia
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10 10ï: abbaccaad
Associated Texts aquests versos s'insereixen en texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
References (most recent first) Bellviure et al. (2008), “Per fembra fo Salomó enganat [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:61-62
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 136 , n. 16.2 (193:1)
Ferrer et al. (1989), Obra completa 234 (ed. ref.)
Denk (1893), Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Litteratur von deren Anfängen bis zum 18 Jahrhundert. Mit vielen Proben, bibliographisch-litterarisch-kritischen Noten unde einem Glossar 276
Milà i Fontanals (1890), “Poetas catalanes del siglo XIV”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 332
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 71
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7761
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 143r-v
Title(s) Pau de Bellviure, Per fembre fo Salamó enganat, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 143] Pau de bell vjure
text: Per fembrafo / Salamo enganat … [ 143v] … Noesmajar / tanjr tal companyia
Poetic Stanza 1 x 9
ID no. of Witness 2 cnum 7183
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 94r-v
Title(s) Pau de Bellviure, Per fembre fo Salamó enganat, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 94] Pau de bell viure
text: Per fembre fo / salamo enganat … [ 94v] … No esmayar / tenjr tal companyia
Poetic Stanza 1 x 9
ID no. of Witness 3 cnum 9538
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clxiijrb
Title(s) Pau de Bellviure, Per fembre fo Salamó enganat, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ clxiijrb] Pau de belluiura
text: Per fembra fo / salamo enganat … No smaiar / tenir tal companyia
Poetic Stanza 1 x 9
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2008-05-10